Στατιστικά στους σημερινούς αγώνες Virtual Sports του ΟΠΑΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε στατιστικά για τους σημερινούς αγώνες που έχουν ήδη διεξαχθεί.
Στην πρώτη στήλη βλέπετε την περίπτωση στην αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης γραμμής.
Στη δεύτερη στήλη βλέπετε πόσες φορές έχει εμφανιστεί κάθε περίπτωση.
Στην τρίτη στήλη βλέπετε τι ποσοστό εμφάνισης έχει σήμερα.
Στην τέταρτη στήλη βλέπετε τι ποσοστό εμφάνισης έχει συνήθως.
Στην προτελευταία στήλη βλέπετε πόσες φορές έχει εμφανιστεί στους τελευταίους 100 αγώνες.
Στην τελευταία στήλη βλέπετε σε πόσους αγώνες καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αγώνες 12Εμφανίστεις
ΣΗΜΕΡΑ
Ποσοστό %
ΣΗΜΕΡΑ
Ποσοστό %
ΓΕΝΙΚΑ
Εμφανίστεις
100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Τελ.Απ. 1325.0%38.4%402
Τελ.Απ. X541.7%28.3%240
Τελ.Απ. 2433.3%33.3%363
Under 2.5433.3%58.8%491
Over 2.5866.7%41.2%510
Συν.Τερ. 000.0%8.4%337
Συν.Τερ. 118.3%22.1%1911
Συν.Τερ. 2325.0%28.4%271
Συν.Τερ. 3541.7%24.9%282
Συν.Τερ. 4325.0%16.2%230
Σκορ 1-000.0%11.5%1025
Σκορ 2-018.3%7.8%78
Σκορ 2-1216.7%9.7%102
Σκορ 3-000.0%3.6%416
Σκορ 3-100.0%4.4%912
Σκορ 4-000.0%1.3%0158
Σκορ 0-000.0%8.4%337
Σκορ 1-1216.7%14.0%141
Σκορ 2-2325.0%6.0%70
Σκορ 0-118.3%10.6%911
Σκορ 0-200.0%6.6%614
Σκορ 1-2325.0%8.9%123
Σκορ 0-300.0%2.8%226
Σκορ 1-300.0%3.7%713
Σκορ 0-400.0%0.9%0101